Durant els dies 13, 14 i 15 de febrer, bus4.me, el sistema de transport a la demanda va destacar a l’Eco Mobility Expo World Congress a la Fira de València. L’event va representar una important oportunitat per a bus4.me per mostrar la seva innovació en la mobilitat a una audiència global preocupada per la sostenibilitat i l’accessibilitat.

Daniel Garcia i Tarrazona, el Product Manager de bus4.me, va liderar la presentació del sistema en la sessió titulada “Mobilitat Universal: Accés equitatiu i flexibilitat en el transport a demanda”. La presentació va posar de manifest com el sistema de transport a la demanda de bus4.me pot contribuir a una mobilitat més equitativa i flexible per a tots els usuaris, independentment de les seves necessitats i condicions.

Durant la sessió, Daniel va destacar els principals avantatges i característiques de bus4.me, incloent la seva capacitat per adaptar-se a les demandes variables dels usuaris i proporcionar solucions de transport eficients i personalitzades. A més, va ressaltar el compromís de bus4.me amb la creació d’un entorn de mobilitat més sostenible i accessible per a tothom.

L’assistència de bus4.me a l’Eco Mobility Expo World Congress va generar un intercanvi valuós d’idees i perspectives sobre el futur de la mobilitat urbana. Amb una visió clara i un compromís ferm amb la innovació, bus4.me continua liderant el camí cap a una mobilitat més sostenible i equitativa per a tots.