Daniel Garcia i Tarrazona, Product Manager de bus4.me, ha presentat el sistema innovador de transport a la demanda al Auditorium Toyota de l’Eco Mobility Expo World Congress a la sessió anomenada “On-demand transports: Why MaaS are reinventig city movement”, on ha pogut explicar l’objectiu de MaaS (Mobility as a Service) en el transport a la demanda és millorar l’accessibilitat, l’eficiència i la comoditat dels viatges en transport a la demanda per als usuaris, alhora que es fomenta una major coordinació i col·laboració entre els diferents proveïdors de serveis de transport a la demanda.

També ha estat al TV Studio de l’Eco Mobility Expo World Congress on ha explicat la solució innovadora, els reptes actuals del sector de la mobilitat i la importància de fires com la eMobility de València.